نمایش 13–24 از 45 نتیجه

DLC 8 کارت داخلی 8 پورت دیجیتال با قابلیت DXDP قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDE 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP

1,740,000 تومان

DLC 16 کارت داخلی 16 پورت دیجیتال با قابلیت DXDP قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

SLC 8 کارت داخلی 8 پورت آنالوگ بدون کالرآیدی با قابلیت نصب کارت 0168 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDE 100/200/600

1,780,000 تومان

SLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200 TDA 100/200

MSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ بدون کالرآیدی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200 TDE 100/200

2,800,000 تومان

CSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

1,500,000 تومان

LCOT 16 کارت شهری 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دی با قابلیت نصب 2 کارت کالر آی دی 0193 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200 TDA 100/200  

CID/PAY8 CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARD کارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگ کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181 کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات) قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

1,080,000 تومان

OPB3 کارت آپشنال با قابلیت نصب 3 کارت فرعی قابلیت نصب کارت تلفن گویا ، صندوق صوتی ، در بازکن و ... قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

1,880,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت آپشن ( OPB3 ) کارت MSG 4 پخش پیغام تلفن گویا برای 4 تماس همزمان قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

700,000 تومان

ESVM 2 کارت صندوق صوتی 2 کانال کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

1,500,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارتهای 0180 و 0181 کارت کالر آیدی 8 پورت شهری قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600