کارت سانترال KX-TDA0144 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۴۴

CSIF 8

کارت 8 پورت دکت

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

مقایسه