کارت سانترال KX-TDA0175 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۷۵

MSLC 16

کارت داخلی 16 پورت آنالوگ

بدون کالرآیدی

قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)

2 پورت PFT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200

TDE 100/200

مقایسه