کارت سانترال پاناسونیک TDA و TDE

نمایش 1–12 از 45 نتیجه

L-Power / PSU-L منبع تغذیه نوع L توان 279 وات قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 200/600 TDA 200/600

M-Power / PSU-M منبع تغذیه نوع M توان 140 وات قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

S-Power / PSU-S منبع تغذیه نوع S توان 74 وات قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100 TDA 100

CSIF 4 کارت 4 پورت دکت قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

CSIF 8 کارت 8 پورت دکت قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

DOOR PHONE 4-PORT کارت درب باز کن 4 پورت کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

DOOR PHONE 2-PORT کارت درب باز کن 2 پورت کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

EIO 4-PORT EXTERNAL INPUT/OUTPUT کارت 4 پورت / دارای 4 رله برای کنترل دستگاه های خارجی کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

Echo Cancellation 16-port کارت حذف اکو 16 پورت مخصوص کنفرانس، سرویس pri و ویپ کارت فرعی قابل نصب بروی 0190 قابل نصب روی سانترال های : TDA 100/200 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200  

EXT-CID / SLT CID-8 کارت کالرآیدی خطوط داخلی آنالوگ قابل نصب بر روی کارت 0173 TDA 100/200/600 TDE 100/200/600

1,480,000 تومان

DHLC8 کارت داخلی 8 پورت هایبرید با قابلیت راه اندازی 16 داخلی دیجیتال و 8 داخلی آنالوگ بطور همزمان 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600 TDA 100/200/600