کارت سانترال KX-TDA0190 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۹۰

1,080,000 تومان

OPB3

کارت آپشنال با قابلیت نصب 3 کارت فرعی

قابلیت نصب کارت تلفن گویا ، صندوق صوتی ، در بازکن و …

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

TDA 100/200/600

کارت سانترال 0190 / کارت دیزا سانترال TDA
کارت سانترال KX-TDA0190 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۹۰

1,080,000 تومان

مقایسه