کارت سانترال KX-TDA0484 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۴۸۴

IP-GW 4

کارت 4 کانال ترانک تحت شبکه

جهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکه

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

 

مقایسه