کارت سانترال KX-TDA0143 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۴۳

CSIF 4

کارت 4 پورت دکت

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

مقایسه