کارت سانترال TDA6110 / کارت سانترال KX-TDA6110 پاناسونیک

کارت ارتباط دهنده شلف توسعه

BUS-M

کارت اصلی ارتباطی / کارت لینک

قابلیت نصب بر روی سانترال های :

TDA 600

TDE 600

مقایسه