سانترال پاناسونیک TDA600 / سانترال KX-TDA600

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA600

ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلی

حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورت

حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلی

تلفن گویا

مقایسه