کارت سانترال KX-TDA0189 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۸۹

CID/PAY8

CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARD

کارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگ

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181

کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات)

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

مقایسه