کارت سانترال KX-TDA0410 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۴۱۰

LINK CARD

کارت لینک

جهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکه

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

مقایسه