مرکز فروش و آموزش سرورهای ویپ، تجهیزات شبکه و سانترال پاناسونیک

دوره رایگان میکروتیک

دوره رایگان روترهای میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱)

دوره رایگان روترهای میکروتیک (جلسه ۱)

سرفصل های دوره رایگان روترهای میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲)

معرفی سرفصل های دوره رایگان روترهای میکروتیک (جلسه ۲)

روترهای پرکاربرد میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳)

معرفی روترهای پرکاربرد میکروتیک و تفاوت های آنها (جلسه ۳)

برنامه ریزی روتر های میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴)

برنامه ریزی روترهای میکروتیک (جلسه ۴)

تنظیمات اکانت روتر میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۵)

تنظیمات اکانت روتر میکروتیک (جلسه ۵)

بررسی ساختار شبکه و موقعیت روتر در آن
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۶)

بررسی ساختار شبکه و موقعیت روتر در آن (جلسه ۶)

نحوه IP دادن به اترهای میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۷)

آموزش نحوه IP دادن به اترهای میکروتیک (جلسه ۷)

کانفیگ کردن bridge روی روتر
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۸)

آموزش کانفیگ کردن bridge روی روترها (جلسه ۸)

راه اندازی اینترنت بر روی روتر میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۹)

آموزش راه اندازی اینترنت بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۹)

آشنایی با PPPOE
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۰)

آشنایی با PPPOE / راه اندازی اینترنت بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۱۰)

راه اندازی اینترنت با DHCP Client
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۱)

آموزش راه اندازی اینترنت با DHCP Client (جلسه ۱۱)

نحوه نوشتن Default Route
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۲)

انواع روتینگ / نحوه نوشتن Default Route (جلسه ۱۲)

تنظیم DNS بر روی روتر میکروتیک 
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۳)

تنظیم DNS بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۱۳)

آپدیت کردن OS میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۴)

آموزش آپدیت کردن OS میکروتیک (جلسه ۱۴)

کانفیگ کردن DHCP SERVER بر روی روتر میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۵)

آموزش کانفیگ کردن DHCP SERVER بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۱۵)

IP POOL در روترهای میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۶)

IP POOL در روترهای میکروتیک (جلسه ۱۶)

فعال سازی اینترنت روی سیستم
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۷)

آموزش فعال سازی اینترنت روی سیستم (جلسه ۱۷)

NAT چیست و چه مواقعی از آن استفاده می شود؟
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۸)

NAT چیست و چه مواقعی از آن استفاده می شود؟ (جلسه ۱۸)

مقایسه عملکرد NAT با ROUTE
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۱۹)

مقایسه عملکرد NAT با ROUTE (جلسه ۱۹)

پیاده سازی SOURCE NAT بر روی روتر میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۰)

آموزش پیاده سازی SOURCE NAT بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۲۰)

پیاده سازی Destination NAT
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۱)

آموزش پیاده سازی Destination NAT بر روی روتر میکروتیک (جلسه ۲۱)

معرفی و راه اندازی وایرلس
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۲)

معرفی و راه اندازی وایرلس / تنظیمات وایرلس روی روتر میکروتیک (جلسه ۲۲)

تنظیمات مک و افزایش امنیت وایرلس 
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۳)

بررسی تنظیمات مک و افزایش امنیت روی وایرلس (جلسه ۲۳)

روتینگ در روترهای میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۴)

روتینگ در روترهای میکروتیک / Connected Route (جلسه ۲۴)

آشنایی با Default Route
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۵)

آشنایی با Default Route و تفاوت آن Static route (جلسه ۲۵)

Statik Route
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۶)

Static Route / نحوه ارتباط دو شبکه مختلف با هم ( جلسه ۲۶)

اهمیت برقراری امنیت در شبکه
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۷)

اهمیت برقراری امنیت در شبکه/ معرفی تیترهای آموزش (جلسه ۲۷)

تغییر یوزر و پسورد روتر میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۸)

آموزش تغییر یوزر و پسورد روتر میکروتیک (جلسه ۲۸)

سرویس پورت های پیش فرض میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۲۹)

سرویس پورت های پیش فرض میکروتیک (جلسه ۲۹)

آموزش کار با Filter Rules
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۰)

آموزش کار با Filter Rules (جلسه ۳۰)

برقراری امنیت شبکه با پروتکل ICMP
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۱)

برقراری امنیت شبکه با پروتکل ICMP (جلسه ۳۱)

ساخت Address Lists
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۲)

آموزش ساخت Address Lists دلخواه (جلسه ۳۲)

ساخت Address Lists با استفاده از رول های فایروال 
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۳)

آموزش ساخت Address Lists با استفاده از رول های فایروال (جلسه ۳۳)

آموزش دراپ کردن ICMP
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۴)

برقراری امنیت شبکه،آموزش دراپ کردن ICMP (جلسه ۳۴)

اولویت بندی فیلتر رول ها در فایروال میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۵)

آموزش اولویت بندی فیلتر رول ها در فایروال میکروتیک (جلسه ۳۵)

بستن ICMP بر روی آی پی پابلیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۶)

آموزش بستن ICMP بر روی آی پی پابلیک (IP Public) جلسه ۳۶

نکات مهم در سرویس پورت های میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۷)

آشنایی با نکات مهم در سرویس پورت ها (جلسه ۳۷)

آموزش بستن پورت اسکن در فایروال میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۸)

آموزش بستن پورت اسکن در فایروال میکروتیک (جلسه ۳۸)

جلوگیری از پکت های نامعتبر
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۳۹)

آموزش جلوگیری از پکت های نامعتبر ( جلسه ۳۹)

آموزش ساخت Address List با ip های ایران
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۰)

آموزش ساخت Address List با ip های ایران (جلسه ۴۰)

محدود کردن nat بر اساس address list
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۱)

آموزش محدود کردن nat بر اساس Address List (جلسه ۴۱)

استفاده از address List برای نوشتن رول
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۲)

آموزش استفاده از address List برای نوشتن رول (جلسه ۴۲)

تغییر پورت پروتکل های مهم میکروتیک
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۳)

آموزش تغییر پورت پروتکل های مهم میکروتیک (جلسه ۴۳)

آشنایی با پروتکل های نا امن
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۴)

آشنایی با پروتکل های نا امن و استفاده نکردن از آنها ( جلسه ۴۴)

امنیت در روترهای میکروتیک و تهیه چک لیست 
ویدئوی آموزشیدوره روترهای میکروتیک (جلسه ۴۵)

جمع بندی مبحث امنیت در روترهای میکروتیک و تهیه چک لیست (جلسه ۴۵)

نظر شما در مورد این دوره آموزشی چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ِدل آقا گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  تو جزئیات نوشته بودین که تعداد جلسات رایگان میکروتیک ۴۰ جلسه میباشد اما اینجا فقط جلسه یک الی ۷ موجود است
  مابقی جلسات رو از کجا پیدا کنم

  1. سلام و درود بر شما
   بله در حال انتشار هست
   در همین صفحه، جلسات جدید اضافه خواهد شد

  2. پریسا گفت:

   عالی بود ساده ولی کاربردی

 2. دل آقا گفت:

  خیلی ممنون از زحمات شما

 3. علیاری گفت:

  سلام خسته نباشید . کی دوره آپدیت میشه استاد ؟

  1. سلام و درود بر شما
   هفته ای دو جلسه دوره رایگان روتر های میکروتیک منتشر می شود

 4. سارا گفت:

  سلام مهندس خیلی عالی بود . مخصوصا این که گام به گام با صبرو حوصله فراوان و البته با دقت و مو به مو انجام میدین . و این خیلی ارزشمند هست
  پس لطف کنید بخش های بعدی را هم بزارین
  باتشکر

  1. سلام و ارادات خدمت شما
   ممنون و سپاس
   بله حتما منتشر خواهد شد

 5. علیرضا گفت:

  سلام مهندس
  متشکر از نوع تدریس و اموزش های اصولی تون
  مطالب بسیار مفید و کار امد است
  منتظر قسمت های بعدی هستیم
  انشالله موفق باشید.

  1. سلام و درود بر شما
   باعث خوشحالی و البته افتخار ماست که محتوای آموزشی موارد دلخواه شما بوده
   بله منتشر خواهد شد.
   ممنون از شما

 6. علی فزون نژاد گفت:

  فن بیان فوق العاده ای دارید و خیلی زیبا تدریس میکنید
  انشالله موفق باشید

  1. ممنون و ارادت داریم خدمت شما اقای فزون نژاد
   انشالا که شما هم موفق باشید

 7. شیرین گفت:

  بسیار عالی و کاربردی و با حوصله تدریس میکنید .یک دنیا ممنون و خداقوت.
  منتظر ادامه آموزش ها هستیم

  1. خواهش می کنم و ممنون که همراه ما هستید
   ارادتمندیم

 8. فراهانی گفت:

  سلام متشکر از دوره های رایگان و خوبتون
  تدریس شما بسیار عالیه ولی بعضی از دوستان انگار طلبکارن
  به نظرم دوره های رایگان رو با حداقل قیمت به فروش بگذارید تا واقعا کسانی که مشتاق اند استفاده کنن

  1. سلام و ارادت
   ممنون از شما آقای فراهانی
   واقعیتش این دوره که رایگان خواهد ماند اما در آینده دوره پیشرفته میکروتیک هم منتشر خواهد شد که احتمالا رایگان نخواهد بود.

 9. mmashhadi گفت:

  ممنونم از لطف شما از این طریق باعث شدید زمان های از دست رفته ما را جبران کردید و این اموزش های شما بی نظیر هستش. خدا قوت و ممنونم اقای مهندس همتی و گروه PBXSHOP

  1. ممنون و ارادت
   خوشحالیم که دوره مفید بوده
   البته باعث افتخار ماست که همراه ما هستید

 10. اشکان کریمی گفت:

  با سلام و احترام
  ممنون جناب همتی عزیز و عرض خداقوت خدمت شما بابت ارائه مطالب مفید شبکه و روتر ها
  همچنین عرض ادب خدمت شما و گروهتون و آقای ابارشی عزیز

  1. سلام و ارادت خدمت شما اقای کریمی
   ممنون از شما
   خیلی محبت دارید، انشالا که موفق باشید

 11. میرترابی گفت:

  سلام خدمت شما
  بنده کارم مرکز تلفن و شبکه هست و خیلی خوشحال هستم که شما وقت میگذارید و این اموزش های مفید رو تهیه می کنید
  اکثر دوره های شما رو پیگیر هستم و دنبال میکنم
  امیدوارم همیشه موفق باشید

  1. سلام و ارادت خدمت شما جناب اقای میرترابی عزیز
   بسیار خرسندیم که همراه ما هستید و دوره های آموزشی مفید بوده
   ممنون و سپاس فراوان

 12. زیوری گفت:

  عالی بود تشکر فراوان

  1. ممنون و سپاس از همراهی شما

 13. Nasim گفت:

  باسلام جناب همتی بزرگوار ممنون از زحماتتون

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممنون که همراه ما هستید

 14. سینا نصیری گفت:

  مهندس همتی عزیز سلام. یکی از دقدقه های من دسترسی و به نوعی کانفیگ تجهیزات پشت میکروتیک از راه دور هستش. مثلا من تو خونم نشستم بتونم کلاینت هایی که تو اردارمون به روتر وصل هستش رو ببینم وحالا کل اونایی که به سوییچ وصل هستن.این مبحث توی دوره تون هست؟

  1. سلام خدمت شما
   بله دسترسی به کلاینت ها، سرور و تجهیزات شبکه جزو دوره میکروتیک هست
   اما باید ابتدا امنیت را تا حدودی تامین کنید که مربوط به فصل <<امنیت در شبکه>> هست
   و دو فصل بعد دقیقا ارتباط با کلیه تجهیزات شبکه lan از طریق شبکه wan هست
   عجله نکنید بطور کامل بررسی خواهیم کرد.

 15. سیدمجتبی موسوی گفت:

  استاد همتی تشکر ویژه از شما ممنون از بیان خوب ساده شما. میشه در مورد سرور ۲۰۲۲ و مجازی سازی هم دوره بزارید

  1. سلام و ممنون از همراهی شما
   حتما دوره کاملا کاربردی سرور و مجازی سازی تولید خواهد شد.

 16. ramin گفت:

  سلام خسته نباشید. توی این دوره تون در مورد دسترسی از راه دور به روتر و کلاینت های پشت روتر صحبت شده؟ من میخوام وقتی خونه هستم بتونم ازطریق روتر تو ادارمون به کلاینت ها دسترسی پاشته باشم

  1. سلام
   ممنونم. بله یکی از مهمترین مباحث این دوره آموزشی، همین موضوع هست. به چند طریق این کار امکان پذیر هست
   البته ابتدا باید امنیت در شبکه بررسی و تامین شود، پس از آن می توانیم دسترسی به شبکه lan را از طریق اینترنت تامین کنیم. عجله نکنید و قطعا به طور کامل به همه این موارد مسلط خواهید شد.

 17. سعید گفت:

  سلام و عرض ادب
  دست گلتون درد نکنه، مطالب بسیار مفیدی ارائه میکنید، تشکر از شما
  منتظر ادامه جلسات آموزش هستیم
  موفق و پیروز باشید

  1. سلام و عرض ادب و احترام
   سپاس فراوان از شما که همراه ما هستید. موفق و سربلند باشید

 18. جواد گفت:

  عرض سلام و احترام
  استاد عزیز بسیار توضیحات تون واضح و کاربری است
  ممنون میشم که قسمت های بعدی رو هم هر چه زودتر منتشر کنید

  1. سلام و درود بر شما
   ارادتمندم ، بله دوره رایگان میکروتیک در حال ضبط هست و سعی می کنیم زودتر منتشر کنیم
   موفق و سربلند باشید

 19. دهقان گفت:

  سلام جناب مهندس
  وقت بخیر
  واقعا از شیوه تدریستون و وقتی که میگذارید کمال تشکر را داریم. بی صبرانه منتظر ادامه دوره هستیم. دوره های پروژه محور اگه باشه خیلی عالی هست.

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممنون از این پیام پرانگیزه شما، خوشحالیم که همراه ما هستید.
   تشکر می کنیم از پیشنهاد شما. بله در بخش های انتهایی دوره قطعا بصورت پروژه ، سناریو اجرا می کنیم.

 20. پیام مرادی گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار . بنده در طی حدود ۱۲ روز دوره NETWORK+ و میکروتیک تا قسمت ۱۵ که منتشر شده رو مشاهده کردم . خواستم تشکر ویژه ای داشته باشم . واقعا از شما به دلیل صبر و حوصله ای که در بیان دقیق مطالب دارید از صمیم قلب ممنونم .

  1. سلام و ارادت خدمت شما جناب اقای مرادی
   ممنون و سپاس فراوان از توجه شما. بسیار باعث خوشحالی ماست که دوره های رایگان نتورک و روتر های میکروتیک مورد پسند شما بوده. پیام های انرژی بخش شما باعث استمرار ما در تولید محتوا خواهد شد.
   امیدوارم موفق و پیروز باشید

 21. دهقان گفت:

  سلام جناب مهندس
  وقت بخیر
  ضمن عرض تشکر، میخواستم بدانم حدودا چند وقت دیگه ادامه دوره های آموزشی میکروتیک رو میگذارید؟
  حقیقتا ما با آموزشهای خوب شما پیش رفته ایم و بی صبرانه منتظر ادامه هستیم. منتها خیلی عجول و بی صبریم

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممنون و سپاس از توجه شما. بسیار خوشحالیم که این دوره مورد قبول شما بوده
   واقعیتش ضبط محتوا، تدوین و بارگزاری روی سایت ، زمانبر هست
   حتی قبل از ضبط ویدئو باید سرفصل مطالب را آماده کنیم تا بتونیم به بهترین شکل ممکن، محتوا و مفاهیم را انتقال دهیم. اما سعی می کنیم که سریعتر این مراحل را انجام دهیم.

 22. حمیدرضارستمی گفت:

  درود مهندس همتی عزیز
  من گام به گام همراه شما مطالب رو مطالعه میکنم
  بسیار عالی و کاربردی هست
  واقعا درود بر شما
  اقا بی صبرانه منتظر ویدیو های دیگه هستم
  سالم و پایدار باشید

  1. سلام خدمت شما آقای رستمی
   تولید این محتوای آموزشی برای شما عزیزان، باعث افتخار ماست
   سعی می کنیم سریعتر منتشر کنیم.
   امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید.

 23. امیر شیرازیان گفت:

  سلام مهندس همتی ممنون از زحمات بی ریا شما ،، سوالی داشتم
  یک شبکه دارم که از طریق point to point وارد روتر شده واز اونجا به سوییچ میکرو تیک بعد به سه acces point که در هر طبقه هستند ، سه طبقه
  پرینتر در طبقه دوم هست توسط کابل شبکه به سوییچ وصله .هر طبقه هم یک account تعریف شده مجزا هستند مشگل اینجا هست طبقه سوم نمیتونه از پرینتر استفاده کنه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سلام و درود خدمت شما جناب آقای شیرازیان
   در مواقعی که چنین مشکلی در شبکه پیش میاد که میتونه به عوامل مختلفی مربوط باشه
   باید با کوچک کردن شبکه، مشکل رو پیدا کنید
   پرینتر رو در طبقه سوم قرار دهید یا روتینگ رو تغییر دهید تا سیستم و پرینتر در یک سابنت باشند، بررسی کنید ببینید که آیا مشکل شما حل شده یا نه، اگر حل شده باشد قاعدتا به روتینگ در میکروتیک مربوط می شود.
   در غیر این صورت باید سیستم، فایروال و نحوه اشتراک گذاری پرینتر رو چک کنید
   در هر صورت باید با چنین راهکار هایی، عیب یابی کنید
   عیب یابی بسیار مهم است و در چنین شبکه هایی که سابنت های مختلفی دارند، نیاز به تجربه دارد و البته شما با این راهکار ها و موارد مشابه می توانید مشکل را پیدا کنید.

   1. در هر مرحله، عواملی که می تواند تاثیر گذار باشد را حذف کنید تا به مشکل نزدیک شوید
    این راهکار ، در عیب یابی شبکه های کامپیوتری، اصطلاحا کوچک کردن شبکه است

 24. امیر شیرازیان گفت:

  سلام و عرض ادب
  خواستم تشکر کنم از تمامی زحمات شما خیلی مفید و عالی
  سناریو با access point اجرا میکنید

  1. سلام
   ارادتمندم . ممنون از شما . بخش اکسس پوینت میکروتیک رو هم بررسی خواهیم کرد.

 25. امیر شیرازیان گفت:

  ممنون از راهنماییتون
  انجام میدم خدمتون عرض میکنم

 26. علی گفت:

  سلام وقت بخیر بسیار ممنونم از دوره های مفید و جامع جنابعالی
  در مورد رادیوهای میکروتیک هم آموزشی در این دوره دارید ؟

  1. سلام وقت شما هم بخیر
   ارادتمندم.
   واقعیتش به لحاظ سیستم عامل یکسان هستند و فرق اصلی رادیو های میکروتیک با روتر های میکروتیک در این است که رادیو ها بخش wirless برای لینک با دیگر رادیو ها را بیشتر دارند و معمولا یک پورت شبکه دارند.
   فعلا در سر فصل ها قرار نداده ایم. اما اگر تعدادی درخواست برای رادیو های میکروتیک داشته باشیم، اضافه خواهیم کرد.
   اگر دوستانی موافق هستند در همین صفحه اطلاع دهند.

 27. حمیدرضارستمی گفت:

  درود جناب مهندس همتی عزیز
  قربان لطفا در مورد کانفیگ رادیو های میکروتیک و ارتباط بین دو رادیو و همچنین دریافت اینترنت از ISP اموزش بدید بسیار ممنونتون هستم
  خیلی کاربردی خواهد بود
  سپاس از بزرگواری شما

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممنون از پیشنهاد شما دوست گرامی
   در مورد رادیو های میکروتیک، بررسی خواهیم کرد. اما در مورد اینترنت بطور کامل در همین سرفصل ها توضیح داده ایم. اگر موضوع دیگری مد نظر دارید، بفرمایید

 28. علی گفت:

  با سلام و احترام
  در خصوص رادیوهای میکروتیک بحث کانفیگ و چگونگی ارتباط دو رادیو به یکدیگر اگر لطف کنید در حد یکی دو جلسه به سرفصل دوره میکروتیک اضافه فرمایید بسیار عالی می شود .
  از زحمات جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم . بسار عالی و شیوا مطالب را ارائه می دهید. ممنونم.

  1. با سلام
   باعث افتخار ماست که برای شما عزیزان دوره آموزشی ضبط میکنیم و مورد پسند شماست
   تشکر میکنیم از پیشنهاد شما دوست گرامی

 29. جواد سرباززاده گفت:

  بله موافقم در مورد رادیو وایرلس ها هم آموزش بگذارید مخصوصا رادیو های خاص مثل LHG60ad

  1. ممنون از پیشنهاد شما

 30. امیر شیرازیان گفت:

  سلام و عرض ادب
  یک شبکه دارم روتر میکروتیکB951 آمده به سوییچ ۲۹۶۰ بعد از سوییچ به ۳۵ تا یوزر وصله که فقط net داشته باشند سوییچ هم ۴۸ پورته احتیاجی هست سوییچ و vlan بندی بکنم .ممنون میشم

  1. سلام و درود
   Vlan بندی با یک هدف خاص انجام میشه
   معمولا زمانیکه تصمیم دارید چند سابنت مختلف داشته باشید که قرار نیست با هم در ارتباط باشند یا الویتی نسبت به هم دارند یا ارتباطشان با هم محدود است یا موارد دیگر
   در چنین مواردی نیاز هست که vlan بندی کنید

  2. اگر قرار نیست که محدودیت خاصی ایجاد کنید ، یا مشکلی در ترافیک شبکه ندارید
   نیازی به vlan ندارید

 31. ایت گفت:

  سلام مهندس خدا قوت خسنه نباشید ممنونم بابت اموزش ها تون واقعا خیلی چیز از شما یاد گرفتم همیشه سالم وپر انرژی باشید

  1. سلام و درود خدمت شما
   ارادتمندم، ممنون و سپاس از توجه شما، امیدوارم که موفق باشید همیشه

 32. امیر شیرازیان گفت:

  سپاسگزارم از راهنماییتون

 33. داود مظفری گفت:

  سلام مهندس وقت بخیر
  بابت زمان و آموزش بسیار مفیدتون خیلی خیلی متشکرم.من دوره سانترال رو هم از شما تهیه کرده بودم.
  متشکر

  1. سلام و ارادت
   امیدوارم این دوره، شروعی برای اهداف بلند مدت شما باشد. خوشحالیم که برای شما مفید بوده
   موفق و سربلند باشید

 34. سیدمصطفی حسینی گفت:

  سلام و عرض احترام دارم خدمت مهندس فرهیخته جناب آقای همتی معزز
  راستش با جمع آوری اینگونه مطالب مهم و ضروری و تدریس آن با میتود بسیار عالی و با کمال حوصله مندی، قطعاَ و قلباً دعای خیر بسیاری از مشتاقان علم و دانش نصیب شما خواهد شد.
  خداوند به زندگی شما برکت عنایت فرماید و همیشه بهار باشید.
  به امید موفقیت های روزافزون شما و همه دانش آموزان عزیز.
  بدرود استاد معظم

  1. سلام و ارادت خدمت شما جناب آقای حسینی
   سپاس از محبت و توجه شما. ما با افتخار برای شما عزیزان دوره آموزشی میکروتیک رو آماده می کنیم و هدف ما این بوده که این دوره متفاوت باشه با دوره های مشابه.
   و همیشه در تلاشیم تا هر چه که آموخته ایم را از طریق این رسانه با شما به اشتراک بگذاریم.
   امیدوارم که همیشه موفق باشید و پر رزق و روزی

 35. الهه گفت:

  درود برشما اقای مهندس همتی عزیز
  امیدوارم همیشه سلامت باشید.بابت توضیحات صریح و بیان واضحتون و این که مطالب را بصورت رایگان در اختیارما گذاشتید سپاس گزارم.از صمیم قلب بهترین هارا برای شما آرزودارم.
  اقای مهندس ایا جلسات رایگان میکروتیک ادامه دارد ؟چون ۴۰ جلسه خورده بود جسارت کردم خدمتتون.

  1. سلام و ارادت
   ممنون از شما و سپاس از این انرژی مثبتی که دارید
   امیدوارم که موفق باشید همیشه. بله در حال ضبط هستیم و ادامه دارد البته که بخش های بسیار مهمی هم هست

 36. حامد کوپایی گفت:

  جناب آقای مهندس همتی مثل همیشه عالی و با صبر و حوصله بیان کردید
  موفق باشید

  1. ارادتمندم. سپاس از اینکه همراه ما هستید. موفق باشید و سربلند

 37. حمیدرضارستمی گفت:

  درود جناب همتی عزیز
  فرمودید مینی دوره رادیو در آینده نزدیک انتشار میدید بسیار خرسند شدم
  سالم و پایدار باشید

  1. سلام و درود
   ارادتمندم. ضبط مینی دوره رایگان رادیوهای میکروتیک ممکنه کمی زمانبر باشد چون در برنامه آموزشی نبوده اما حتما تولید خواهیم کرد
   ممنون و سپاس

 38. جواد وکیلی گفت:

  درود بر شما مهندس عزیز….توی این مملکتی که خیلی ها برای یک چیز ساده پول کلان! میگیرند ، شما برای یک دوره ی واقعا مهم و با ارزش هیچ هزینه ای دریافت نمی کنید و کار بسیار با ارزشی است…نه بخاطر رایگان بودن ، بلکه بخاطر وسعت نظر جناب عالی و ارزش واقعی شخص خود شما…موفق باشید

  1. سلام و درود
   ممنون و سپاس از محبت شما. امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشید. تیم پی بی ایکس شاپ با افتخار برای شما محتوای آموزشی تولید می کند. پایدار باشید.

 39. مجتبی گفت:

  سلام جناب مهندس همتی عزیز
  اگر امکانش هست لطفی بفرمایید، در مورد استفاده همزمان از دو اینترنت در میکروتیک هم آموزش قرار بدید. سپاس

  1. با سلام
   ممنون از پیشنهاد شما، بله حتما بعد از اتمام دوره میکروتیک در آپدیت ها اضافه خواهد شد.

 40. عاشق گفت:

  سلام مهندس دوره های بعدی هم منتشر میش یا نه

  1. سلام بله
   منتشر خواهد شد

 41. مهدی رئیسی گفت:

  بسیار عالی است، ممنون از شما بزرگوار. خیلی مفید و کاربردی بود..!! 🌷 🌹 🍀

  1. ارادتمندم
   خوشحالیم که دوره میکروتیک مورد پسند شما بوده و برای شما مفید بوده
   موفق باشید

 42. عمادالدین بیکدلو گفت:

  دوس دارم ازتون تشکر کنم بحث آموزش توان و زمان زیادی میخواد.اولا خدا قوت دوما سپاس سپاس سپاس
  آرزوی شادکامی برای شما و تیم همراهتون

  1. ممنون و سپاس فراوان از شمادوست گرامی
   انشالا که موفق باشید

 43. رضا خسروی خانی گفت:

  سلام خدا قوت
  تا جلسه ٢٣ موجود بود استفاده کردم
  مابقی جلسات کی آپلود میشه ؟؟؟؟

  1. سلام .
   بله دوره رایگان میکروتیک، در اینده نزدیک اضافه خواهد شد

 44. نیلوفر کاظمی گفت:

  سلام و خسته نباشید
  نحوه تدریستون عالیه و بی صبرانه منتظر ادامه دوره هستم

  1. سلام و درود به شما
   ارادتمندم. موفق و سربلند باشید

 45. ایمان حسینی گفت:

  سلام عرض ادب خدمت شما مهندس
  ممنون از اموزشهای خیلی ارزندتون . واقعا عالی اموزش میدین
  ی سوال خدمت شما اینکه دوره رو کی ابدیت می کنید ؟

  1. سلام و درود. ارادتمندم
   به فصل امنیت در شبکه رسیدیم که بسیار مهم است، انشالا طی دو هفته آینده ضبط رو ادامه خواهیم داد

 46. ramin گفت:

  سلام مهندس همتی عزیز توی این دوره یا دوره های پیشرفتتون اگه بتونید در مورد اتصال به روتر توسط مودم سیمکارتی هم توضیح بدین ممنون میشم و همینطور در مورد اینترانت

  1. با سلام
   اگر منظورتون درست متوجه شده باشم، جهت ارتباط به روتر میکروتیک، هیچ فرقی ندارد که از چه مودمی استفاده می کنید
   اگر پیشنهادی دارید، لطفا با جزئیات بیشتر بفرمایید

 47. محمود رضائی گفت:

  سلام جناب آقای مهندس همتی عزیز واقعا از اینکه انقدر وقت گذاشتید برای آموزشهای رایگان کمال تشکر را دارم از شما خدا به شما خیر برکت و سلامتی بدهد

  1. سلام و درود
   ارادتمندم . ممنون از حسن توجه شما . خوشحالیم که دوره رایگان میکروتیک مورد پسند شما بوده. موفق باشید

 48. بابک صادقی گفت:

  درود خداوند بر شما جناب مهندس همتی بسیار سپاس گذارم از تعالیم عالی شما و بی صبرانه منتظر ادامه آموزشهای شما هستم

  1. ارادتمندم
   بسیار خوشحالیم که همراه ما هستید. شاد و سربلند باشید.

 49. سید مجتبی موسوی گفت:

  باسلام اقای مهندس ببخشید سوال داشتم اگه میشه راهنمایی بفرمایید ایا با میکروتیک میشه امنیت کامل ایجاد کرد من چهار سرور مختلف دارم اگر این چهر سرور را پشت میکروتیک قرار بدهم دیگر نیازی به فایروال نیست و همین میکروتیک کافیه ممنون اگر ارشاد بفرمایید

  1. با سلام
   روتر میکروتیک قابلیت فایروال را هم دارد
   می توانید براساس نیاز خودتون، پالسی های مختلفی ایجاد کنید و امنیت را در شبکه تامین کنید.

 50. ramin گفت:

  سلام مهندس تو دوره پیشرفتتون چه سرفصل هایی تدریس میشه ؟

  1. با سلام
   فعلا در مورد دوره پیشرفته میکروتیک، تصمیم نگرفته ایم و سرفصل ها آماده نیست

 51. وحید گفت:

  اموزش تون عالیه مرسی

  1. ارادتمندم. موفق باشید

 52. حمیدرضا گفت:

  سلام مهندس
  لطفا اگه میشه راجب Scope و Target Scope هم توضیح بدهید
  ممنون

  1. سلام
   ممنون از پیشنهاد شما
   جزو سرفصل مطالب نیست اما انشالا در آپدیت ها اضافه خواهیم کرد

 53. internet گفت:

  انشالله هرچی از خدا میخواین بهتون بده که این اموزش های سطح یک رو به بچه ها رایگان تقدیم میکنید ❤️❤️❤️

  1. ممنون از لطف و توجه شما
   با افتخار برای شما محتوا آموزشی تولید می کنیم.

 54. قدیریان گفت:

  سلام مهندس
  ممنون از آموزش عالی
  لطفاً آموزش راه اندازی hotspot رو هم واسمون بزارین

  1. سلام
   ممنون و سپاس از پیشنهاد شما
   سعی می کنیم در انتهای دوره میکروتیک اضافه کنیم

 55. بهروز ابراهیمی لامع گفت:

  با تشکر از توضیحات جامع و دقیق آقای همتی . لطفا در خصوص اکانتینگ اینترنت برروی روتر میکروتیک نیز توضیحاتی ارایه فرمایید.

  1. ارادتمندم
   ممنون از پیشنهاد شما
   سعی می کنیم در انتهای دوره اضافه کنیم.

  2. بهروز ابراهیمی لامع گفت:

   ممنونم. اگر ممکنه در خصوص اکانتینگ اینترنت ، تخصیص IP استاتیک برروی روتر و PORT FORWARDING تصاویر از طریق IP استاتیک نیز توضیح بدید. موفق باشید.

   1. خواهش میکنم
    بطور کامل توضیح داده شده، مبحث destination nat به همین موضوع مرتبط هست

 56. سید حسن آتش زر گفت:

  سلام وقت بخیر
  استاد واقعا دستتون درد نکنه هم از لحاظ علمی و هم ازلحاظ کاربردی از مطالب ارائه شده داریم استفاده میکنیم

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممننون و امیدوارم که شاد و سربلند باشید

 57. محمدصادق گفت:

  درود بر شما
  از زحمات شما جهت آموزش های عالی کمال تشکر را دارم ، خدا قوت موفق باشید

  1. با سپاس فراوان از شما. موفق و پیروز باشید

 58. بهروز ابراهیمی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید. لطفا راهنمایی بفرمایید.قبلا گفتید برای اتصال از طریق میکروتیک به اینترنت یک اتصال pppoe جهت دریافت از isp نیاز است تا پورت اینترنت میکروتیک هم رنج ip اینترنت شود. حال اگر بخواهیم از ip static برای اتصال به اینترنت استفاده کنیم چه کاری باید انجام دهیم و چگونه ip static ما هم رنج شبکه اینترنت خواهد شد تا اینترنت دریافت کند؟

  1. سلام و ارادت
   اگر منظورتون IP استاتیکی هست که مخابرات یا شرکت های دیگر ارائه میدهند، نیازی به تغییرات ندارید
   صرفا با خرید IP static ، آی پی پابلیک شما تغییر نمی کند و نیازی نیست کاری انجام دهید
   اما اگر به جای کانکشن pppoe از IP ثابت قرار است استفاده کنید (که البته چند سالی هست که ارائه نمیشود) باید مشابه دیگر eth ها، یک eth بسازید و ip را تنظیم کنید و البته باید default route هم بزنید

   1. بهروز ابراهیمی گفت:

    سلام. ممنونم مهندس همتی از پاسخ های خوبتون. من الان از طریق pppoe به اینترنت وصل هستم و تمام شبکه داخلی هم با nat به اینترنت وصل هستند به لطف آموزش های شما.
    با حالت بالا اگر بخواهیم port forwarding کنیم بایدip static از مخابرات بگیرم اگر ip static رو به یکی از eth ها اختصاص بدم مسله p f من حل میشه یا کار دیگری باسد انجام بدم؟

    1. با سلام. ارادتمندم و امیدوارم که موفق باشید همیشه
     لطفا جهت پورت فورواردینگ حتما فصل امنیت میکروتیک را مشاهده کنید و لایه های امنیتی را پیاده سازی کنید که بسیار مهم است.
     اما جهت استفاده از IP static نیازی نیست کاری انجام دهید و کافیه که مخابرات به جای IP Dynamic به شما IP Static را اختصاص دهد.

 59. ایمان گفت:

  مهندس حرف نداری
  منتظر جلسات جدید هستم
  با تشکر

  1. ارادتمندم دوست عزیز
   امیدوارم که موفق باشید. با تمام انرژی برای شما محتوا ضبط می کنیم.

 60. محمد رضا گفت:

  نمی دونم پیام من رو می خونید یا نه
  فقط می خواستم بگم دمتون گرم
  من خیلی از نحوه بیان و تدریستون خوشم اومده
  خیلی با حوصله و دقیق و کاربردی توضیح می دین
  امیدوارم خدا به خاطر این لطف و بخششتون در ترویج علمتون به صورت رایگان بهترین ها رو بهتون عطا کنه

  1. البته که برای شما عزیزان وقت میذاریم و پیام های پر انرژی شما رو می خونیم.
   امیدوارم که موفق باشید و سلامت.
   همین پیام های شماست که باعث میشه ما در تلاش باشیم تا بهترین محتوای آموزشی را تولید کنیم

   1. حسین رمضانیان گفت:

    سلام مهندس دوره هاتون خریداری کردم خیلی عالی بود هم سانترال هم این میکروتیک که رایگانه با اینکه قبلاً کلاس های میکروتیک رفته بودم این جامع تر بود.ممنون میشم یه آموزش هم پوینت توو پوینت رادیو میکروتیک انتقال تصویر بذارین

    1. سلام و درود
     ارادتمندم. انشالا که موفق باشید
     آموزش رادیو های میکروتیک هم قرار است اضافه شود

 61. ایت گفت:

  سلام استاد خدا قوت انشالله سالم وپرتوان باشید

  1. سلام و ارادت خدمت شما
   ممنون . امیدوارم که شما هم سالم و پرانرژی باشید

 62. ایت گفت:

  سلام وخدا قوت
  بابت زحمات شما جناب مهندس همتی عزیز وبزرگوار
  واقعا اموزش هاتون عالی وکاربردی هست
  لطفا اگر ممکن هست روش تانل زدن بین دو میکروتیک را هم
  اموزشش را بزارید
  ممنون

  1. سلام و درود
   ممنون از توجه شما. بله حتما. جزو سرفصل های دوره رایگان میکروتیک است

پشتیبانی آنلاین واتساپ

منتظر پیام شما عزیزان هستیم