کارت کالر آیدی پاناسونیک ۰۱۹۳ / کارت سانترال KX-TDA0193

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارتهای 0180 و 0181

کارت کالر آیدی 8 پورت شهری

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

TDA 100/200/600

مقایسه