کارت سانترال KX-TDA0168 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۶۸

EXT-CID / SLT CID-8

کارت کالرآیدی خطوط داخلی آنالوگ

قابل نصب بر روی کارت 0173

TDA 100/200/600

TDE 100/200/600

مقایسه