کارت سانترال KX-TDA0196 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۹۶

کارت فرعی قابل نصب بر روی MPR

کارت مودم جهت دسترسی از راه دور

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

TDA 100/200/600

مقایسه