به مرکز آموزش سانترال پاناسونیک و سرور های ویپ خوش آمدید

ورود / عضویت
×

آموزش سانترال TDA و TDE / سانترال های پرظرفیت

تلفن سانترال

تلفن سانترال پاناسونیک و بررسی انواع آن

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ معین همتی

دستگاه سانترال

دستگاه سانترال و شرکت های سازنده

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

محدودیت از لحاظ شماره گیری

محدودیت از لحاظ شماره گیری برای داخلی ها یا کلاس ها در سانترال های TDA- TDE یا (TRS)

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

تعیین مسیر تماس های ورودی

زنگ خوری یا تعیین مسیر تماس های ورودی در سانترال های سری TDA – TDE

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

دسترسی کلاس ها

دسترسی کلاس ها به یکدیگر در سانترال های پرظرفیت

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

ارتباط ترانک ها با کلاس ها

ارتباط کلاس ها با ترانک ها در سانترال های پرظرفیت

۱۴ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

کلاس بندی

کلاس بندی در سانترال های پرظرفیت

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

کارت های سانترال سری TDA

بررسی انواع کارت های سانترال سری TDA و TDE

۰۵ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

ارتباط سانترال پاناسونیک با PRI

ارتباط سانترال های پاناسونیک با PRI /بخش چهارم

۰۳ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

ارتباط سانترال های پاناسونیک

ارتباط سانترال های پاناسونیک با PRI / بخش سوم

۰۱ بهمن ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

ارتباط سانترال پاناسونیک با PRI

آموزش ارتباط سانترال پاناسونیک با PRI / بخش دوم

۳۰ دی ۱۳۹۹ تیم تولید محتوا

ارتباط سانترال پاناسونیک با کارت PRI

آموزش ارتباط سانترال پاناسونیک با کارت PRI ( بخش اول)

۲۲ دی ۱۳۹۹ معین همتی