به مرکز آموزش سانترال پاناسونیک و ویپ خوش آمدید

آموزش سانترال پاناسونیک و ویپ سبد خرید 0

سانترال پاناسونیک کم ظرفیت و پرظرفیت

کد اعتباری سانترال پاناسونیک 824

ساخت کد اعتباری سانترال پاناسونیک ۸۲۴ / account code

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
کد پیج در سانترال پاناسونیک 824

کد پیج در سانترال پاناسونیک ۸۲۴ / پیج کردن در سانترال های کم ظرفیت پاناسونیک

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
هات لاین در سانترال

هات لاین در سانترال ۸۲۴ پاناسونیک / HOT LINE

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
نصب کارت دیزا سانترال پاناسونیک

آموزش نصب کارت دیزا ۰۱۹۱ و نصب کارت ۰۱۹۰ آپشنال / نصب کارت دیزا سانترال

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
ذخیره شماره در تلفن 7730

نحوه ذخیره شماره در تلفن ۷۷۳۰ / شماره گیری سریع در تلفن پاناسونیک ۷۷۳۰

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
وقفه در زنگ خوری داخلی سانترال 824

وقفه در زنگ خوری داخلی سانترال ۸۲۴ / تاخیر در زنگ خوری داخلی ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
زمان بندی سانترال پاناسونیک 824

زمان بندی سانترال پاناسونیک ۸۲۴ / تغییر ساعت مد روز و شب سانترال TES824

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
اختصاص خط شهری به داخلی در سانترال

اختصاص خط شهری به داخلی در سانترال پاناسونیک ۸۲۴ / دسترسی داخلی ها به خطوط شهری

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
ریست تلفن پاناسونیک 7730

ریست تلفن پاناسونیک ۷۷۳۰ / برگشت به تنظیمات اولیه تلفن سانترال kx-t7730

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی
اتصال خط شهری به سانترال پاناسونیک 824

اتصال خط شهری به سانترال پاناسونیک ۸۲۴

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ معین همتی