کارت سانترال KX-NS5130

EXP-M
کارت ارتباطی به سه شلف NS520
قابل نصب بر روی سانترال
NS500

مقایسه