کارت سانترال KX-TDA6111

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 6110

کارت ارتباطی با شلف دوم و سوم TDA600  یا TDE600

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDE 600

TDA 600