آموزش سانترال TDA و TDE / دوره مقدماتی

85,000 تومان

بیش از 300 دقیقه ویدیو آموزشی ازبخش های مهم

اجرای سناریوهای عملی از ارتباطات سخت افزاری و نرم افزاری

پشتیبانی در زمان اجرای پروژه برای خریداران محصول

نصب سانترال ،نصب پست مخابراتی ، راه اندازی انواع خطوط داخلی و خط شهری

پکیج مقدماتی آموزش سانترال TDA و TDE
آموزش سانترال TDA و TDE / دوره مقدماتی

85,000 تومان

مقایسه