مرکز فروش و آموزش سرورهای ویپ، تجهیزات شبکه و سانترال پاناسونیک

مسیریابی دامنه بدون کلاس Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

دامنه بدون کلاس
دوره تئوری شبکه (جلسه 14) بخش سوم
نویسنده مقاله : تیم تولید محتوا تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۰ تعداد دفعات نمایش : 2666 شناسه مقاله : 30645 تعداد دیدگاه : بدون نظر آخرین آپدیت مقاله :
۲ شهریور ۱۴۰۲
برچسب

مسیریابی دامنه بدون کلاس Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

مسیریابی دامنه های بدون کلاس (Classless) یا Classless Inter-Domain Routing (CIDR) یکی از مهمترین مباحث پایه ای است که پیش از ورود به مباحث تخصصی تر باید به آن مسلط باشید. در این مقاله آموزشی به بررسی تفاوت دامنه کلاس فول (Class Full) و دامنه بدون کلاس (Classless)  می پردازیم.

آنچه در این مقاله می خوانید:

تعریف دامنه کلاس فول (Classfull)

آدرس هایی که در آموزش قبلی با عنوان کلاس های با آنها آشنا شدید، یعنی ۵ تا کلاس A تا E که هر کدام سابنت مسک (Subnet Mask) مشخصی داشتند، به عنوان دامنه های کلاس فول (Classfull) شناخته می شوند.

برای درک بهتر تفاوت بین دامنه های کلاس فول و دامنه های بدون کلاس (Classless) ، نگاهی به ۳ مثال زیر بیندازید:

  •  یک آدرس از کلاس C
دامنه بدون کلاس

سابنت مسک (Subnet Mask) در کلاس c ، سه تا ۲۵۵ و یک صفر ( ۰ . ۲۵۵ .۲۵۵ . ۲۵۵ ) است یعنی ۳ اکتت اول از سمت چپ به عنوان نت آیدی (Net ID) در نظر گرفته می شود.

  • یک آدرس از کلاس B
دامنه بدون کلاس

در کلاس B دو تا ۲۵۵ در سابنت مسک داشتیم پس ۲ اکتت به عنوان نت آیدی (Net ID) در نظر گرفته می شود

  • یک آدرس از کلاس A
دامنه بدون کلاس

و در کلاس A هم یک ۲۵۵ در سابنت مسک داشتیم پس یک اکتت از سمت چپ، نت آیدی (Net ID) بوده است.

به هر ۳ آدرسی که مثال زدیم، دامنه های کلاس فول CLASSFULL می‌گویند چون در آنها، طبق تعاریفی که در آموزش قبلی داشتیم، از کلاس‌های A تا E عیناً همان استانداردهای سابنت مسک (Subnet Mask) و نت آیدی (Net ID) رعایت شده است.

 پس اگر به شکل باینری آنها در تصاویر بالا نگاه کنید، مشخص است که در آدرس اول از کلاس C، بیست و چهار بیت اول، در کلاس B ، شانزده بیت اول و در آدرس ۳ از کلاس A ، هشت بیت اول، برای نت آیدی (Net ID) در نظر گرفته شده است.

این نت آیدی (Net ID) که ثابت است اما ببینیم از باقی مانده هر کدام از این آدرس ها یا تعداد بیت ها که برای  هاست آیدی (Host ID) باقیمانده چند آدرس می توانیم برای استفاده در شبکه، در اختیار داشته باشیم.

آی پی آدرس کلاس C

بیایید آی پی آدرس کلاس C را با هم بررسی کنیم:

محاسبه تعداد آدرس های شبکه در دامنه های فول کلاس

 در مبحث آموزشی قبلی یاد گرفتیم که توسط فرمول ۲-n۲ می توانستیم تعداد آدرس های مربوط به هاست را محاسبه کنیم.

پس با توجه به اینکه در کلاس C ،هشت بیت برای قسمت هاست آیدی (Host ID) باقیمانده از فرمول استفاده می کنیم:

۲۸  – 2 = 254

تعیین رنج شبکه در دامنه های کلاس فول

در این آدرس محدوده ۰. ۳۲. ۱۶۷. ۱۹۴ تا ۲۵۵. ۳۲. ۱۶۷ . ۱۹۴ از سری ۳۲ به عنوان اولین شبکه ای که در این آدرس بتوانیم در اختیار داشته باشیم را به ما می‌دهد. دقت کنید که در محدوده ۰ تا ۲۵۵، خود ۰ به عنوان آدرس شبکه و ۲۵۵ به عنوان آدرس برودکست و بین آن ها، ۲۵۴ آدرس برای استفاده از این شبکه در دسترس ما است.

شبکه بعدی یعنی پشت سر آدرس قبلی که دیدیم محدوده ۲۵۵. ۳۳. ۱۶۷. ۱۹۴- ۰ . ۳۳. ۱۶۷ . ۱۹۴ می شود که مجدداً ۲۵۴ آدرس دیگر به ما می دهد و این دو سری، شبکه های مجزا از هم دیگر می شوند و یکدیگر را به سادگی نمی شناسند.

پس اگر قرار است پکتی بین آنها ارسال شود باید در شکل قدیمی از بریج استفاده کنیم یا در اصل به شکل امروزی باید روتر داشته باشیم تا این دو پکت را با همدیگر روت کنیم و اطلاعات از این شبکه به آن شبکه بتوانند در حالت این چنینی، منتقل شود. پس این دو سری آدرس، به صورت نرمال دو شبکه جدا از هم حساب می شوند.

آی پی آدرس کلاس B

به همین ترتیب IP Address کلاس B را نیز بررسی می کنیم:

محاسبه تعداد آدرس های شبکه در دامنه های فول کلاس

با توجه به اینکه در کلاس B ، شانزده بیت برای قسمت  هاست آیدی (Host ID) باقیمانده از فرمول استفاده می کنیم:

۲۱۶  – 2 = 65534

پس  در مثال ۱۶/۰. ۰ .۱۲ . ۱۶۵ می توانیم ۶۵،۵۳۴ آدرس در هر کدام از شبکه های این کلاس در اختیار داشته باشیم.

تعیین رنج شبکه در دامنه های کلاس فول

اولین رنج آدرس مثال بالا می شود  255. 255 . 12 . 165  تا ۰. ۰ . ۱۲ .۱۶۵.

رنج آدرس شبکه بعدی ۲۵۵. ۲۵۵. ۱۳ . ۱۶۵ تا ۰. ۰. ۱۳ . ۱۶۵ می شود.

دقت کنید، این ۱۳ در اکتت دوم است که جزء نت آیدی (Net ID) ها بود و نباید تغییر می کرد. پس وقتی تغییر می کند یعنی شبکه تان عوض شد و سراغ شبکه بعدی رفتید.

در حقیقت، رنج ۰. ۰. ۱۲ تا ۲۵۵ . ۲۵۵ . ۱۲ یک شبکه است و همه هاست ها و کامپیوتر هایی که داخل آن هستند می توانند همدیگر را ببینند و با هم دیگر ارتباط داشته باشند ولی ۰. ۰. ۱۳ تا ۲۵۵. ۲۵۵ . ۱۳ می شود شبکه بعدی که برای تبادل اطلاعات بین این دو یعنی سری ۱۲ و سری ۱۳ باید ارتباط روتینگ برقرار شود.

آی پی آدرس کلاس A

برای آدرس کلاس A که ۲۵۵. ۲۵۵. ۲۵۵. ۱۲۱ – ۰. ۰. ۰. ۱۲۱ ، این ۱۲۱ به عنوان نت آیدی (Net ID) ثابت بود و ۲۴ بیت باقی مانده را می‌توانیم برای هاست ها استفاده کنیم که عدد خیلی بزرگ ۱۶،۷۷۷،۲۱۴ آدرس را در این کلاس به ما می‌دهد. شبکه آدرس بعدی در این کلاس در سری ۱۲۲ قرار می گیرد.

تعریف دامنه بدون کلاس

مواردی داریم که تعداد بیت هایی که برای هاست های مان استفاده می کنیم، کم است و نیاز دایم که یک مقدار از آنها را برای قسمت نت آیدی (Net ID) استفاده کنیم یا بالعکس مثل کلاس A که تعداد بیت ها برای هاست ها خیلی زیاد است، به دلایلی، تعداد بیت ها را کم می کنیم و از آنها کمتر استفاده می کنیم.

به این نوع آدرس هایی که در بیت هایی که به صورت استاندارد هستند، تغییراتی ایجاد می کنیم تا آدرس های شبکه را به دست بیاوریم، دامنه های بدون کلاس (Classless)  یا CLASSLESS می گوییم.

به عنوان مثال، همان آدرس کلاس C یعنی ۰. ۳۲ .۱۶۷. ۱۹۴ اولی را به صورت باینری باز می کنیم. فرض کنید تعداد هاست هایی که آنجا استفاده می کردیم که ۸ بیت داشت و ۲۵۴ آدرس را به ما می داد، کم بود و تعداد هاست ها و کامپیوتر های داخل شبکه ما از ۲۵۴ تا بیشتر بود.

 در این شرایط به جای اینکه از ۲ یا ۳ رنج مجزا استفاده کنیم که از هم دیگر جدا باشند و مجبور باشیم که از روتینگ استفاده کنیم، می توانیم یک مقدار رنج شامل ۲۵۴ آدرس را بیشتر کنیم تا تعداد کامپیوتر های بیشتری در آن رنج شبکه جا بگیرد.

برای این کار چند بیت را از قسمت نت آیدی (Net ID) قرض می‌گیریم و به قسمت هاست آیدی (Host ID) می دهیم که به این روش تکنیک سابنتینگ می گویند.

بررسی دامنه کلاس C

مثلاً در این مثال، ۲ بیت را از اکتت سوم از سمت راست، قرض می گیریم و اضافه می کنیم به قسمت هاست آیدی. بنابراین وقتی می‌خواهیم پرفیکس این آدرس را ۲۲/۰. ۳۲. ۱۶۷ . ۱۹۴ بنویسیم یعنی ۲۲ تا بیت اول از سمت چپ به عنوان نت آیدی (Net ID) در نظر گرفته بشود، سابنت مسک (Subnet Mask) آن می شود ۰. ۲۵۲. ۲۵۵ . ۲۵۵

محاسبه سابنت مسک در دامنه های بدون کلاس (Classless)  

شکل فول این اکتت، ۲۵۵ بود که مجموع هر ۸ بیت استفاده شده یعنی ۱۲۸ ، ۶۴ ، ۳۲ ، ۱۶ ، ۸ ، ۴ ، ۲ و ۱ می شد. اما چون از سمت راست ۲ بیت را خاموش کردیم که ارزش آنها ۱ بعلاوه ۲ می‌شود ۳، باید این مقدار را از ۲۵۵ کم کنیم که پاسخ ۲۵۲ می‌شود.

۱ + ۲ = ۳

۲۵۵ – ۳ = ۲۵۲

 به طریق دیگری هم میتوانیم این محاسبات را انجام دهیم. در حقیقت ما، ۶ بیت داریم که اگر ارزش های دسیمال آن ها به صورت زیر است:

ارزش بیت اول از سمت چپ

۱۲۸

ارزش بیت دوم از سمت چپ

۶۴

ارزش بیت سوم از سمت چپ

۳۲

ارزش بیت چهارم از سمت چپ

۱۶

ارزش بیت پنجم از سمت چپ

۸

ارزش بیت ششم از سمت چپ

۴

جمع همه آنها، ۲۵۲ می شود. به این ترتیب، سابنت مسک (Subnet Mask) این دامنه بدون کلاس نوشته می شود.

یعنی تعداد بیت هایی که در قسمت نت آیدی (Net ID) روشن است را محاسبه می کنیم و سابنت مسک (Subnet Mask) را بر اساس آن می نویسیم.

تعیین رنج آدرس شبکه در دامنه بدون کلاس

چون ۲ بیت را از قسمت نت آیدی (Net ID) قرض گرفتیم، پس ۱۰ بیت به  هاست آیدی (Host ID) ها اختصاص دادیم به این صورت که ۸ بیت از قبل داشتیم بعلاوه ۲ بیت که قرض گرفتیم.

اما رنج شبکه به این صورت مشخص می شود که تعداد بیت هایی که از نت آیدی (Net ID) قرض گرفتیم را به توان ۲ می رسانیم:

۲۲ = ۴

پس می توانیم ۴ سری شبکه که اولین شان از ۳۲ شروع می شود را به عنوان یک رنج شبکه در دامنه های بدون کلاس (Classless)  در نظر بگیریم. در نتیجه دامنه های ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ همگی داخل یک شبکه قرار میگیرند که هر کدام ۲۵۴ آدرس را به ما میدهند، به صورت:

  1. ۳۵. ۱۶۷ . ۱۹۴ – ۰ . ۳۲ .۱۶۷ .۱۹۴

تمام دستگاه هایی که با این آدرس ها به شبکه وصل شوند یکدیگر را می بینند و نیازی به استفاده از روتر بین آنها نیست.

آدرس بعدی این رنج می شود:

 255 . 39 .167 .194 – ۰ . ۳۶ .۱۶۷ .۱۹۴

و بعدی از ۴۰ شروع می شود تا ۴۳ دوباره شبکه بعد از ۴۴ تا ۴۷ و به همین ترتیب به صورت ۴ تایی جلو می رود که هر کدام یک سری شبکه را به ما می دهند.

بررسی دامنه کلاس B

مثالی از کلاس B را هم با هم بررسی می کنیم .

در این مثال، تعداد آدرس هایی که برای هاست داریم زیاد است اما فرض کنید در این شبکه تقریباً نیاز به ۱۳ بیت برای قسمت هاست داریم. پس ۱۳ بیت را از سمت راست جدا می کنیم و بقیه که سمت چپ است برای نت آیدی (Net ID) باقی می‌گذاریم. به این روش سوپرنتینگ می گویند.

پس نسبت به حالت استاندارد، سه بیت به قسمت نت آیدی (Net ID) اضافه کردیم که مجموعاً ۱۹ بیت مختص نت آیدی (Net ID) می شود. بنابراین، پرفیکس ما در این مثال، برابر ۱۹/ است و آدرس کلی شبکه به صورت ۱۹/ ۰. ۰ . ۱۲ .۱۶۵ نوشته می شود.

سابنت مسک (Subnet Mask) نیز برابر ۰ . ۲۲۴ . ۲۵۵ . ۲۵۵ می‌شود. این ۲۲۴ همان سه بیت سمت چپ اکتت سوم است که ارزش های آن ۱۲۸ ، ۶۴ و ۳۲ بود. اگر انها را با هم جمع کنیم ، پاسخ ۲۲۴ می شود.

پنج بیت باقی مانده در اکتت سوم، برای هاست ماند. این ۵ بیت به علاوه هشت بیتی که در اکتت چهارم داریم، جمعا ۱۳ بیت می شود که همه آن را می توانیم برای اختصاص دادن به هاست های داخل شبکه استفاده کنیم.

با این وضعیت ۲-۲۱۳ می شود تعداد آدرس هایی که برای هاست ها استفاده می کنیم که ۸۱۹۰ تا می شود.

رنج دامنه های بدون کلاس (Classless)  

با توجه به اینکه ۳ بیت از اکتت سوم را در قسمت نت آیدی (Net ID) گذاشتیم، به هر طریقی ۰ و ۱ را در ۵ بیت باقیمانده بچینیم، عددی بین ۰ تا ۳۱ را به ما می دهد. یعنی اگر همه را خاموش (۰) بگذاریم، ۰ می‌شود و اگر همه را روشن (۱) بگذاریم نهایتا ۳۱ می‌شود. پس رنج این شبکه به صورت زیر نتیجه می شود:

 255 . 31 . 12 .165 – ۰ . ۰ .۱۲ .۱۶۵

رنج شبکه بعدی، با همین سابنت مسک (Subnet Mask) و پرفیکس می شود:

۲۵۵ . ۶۳ . ۱۲ . ۱۶۵ – ۰ . ۳۲ .۱۲ .۱۶۵

و همین طور در شبکه بعدی:

 255 . 95 . 12 . 165 – ۰ . ۶۴ . ۱۲ .۱۶۵

و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

بررسی دامنه کلاس A

مثال آخر را نیز از کلاس A با هم بررسی می کنیم.  

 در این مثال هم مانند کلاس B ، تعداد بیت ها بسیار زیاد است و می‌خواهیم یک مقدار از تعداد بیت هایی که در هاست است به بخش نت آیدی (Net ID) بدهیم. پس بازهم از تکنیک سوپرنتینگ استفاده می کنیم.

 در این مثال، حدود ۱۵ بیت را برای هاست در نظر می‌گیریم و ۱۷ بیت از سمت راست برای نت آیدی (Net ID) باقی می گذاریم.

بنابراین، آدرس به صورت ۱۷/ ۰ . ۰ .۰. ۱۲۱ می شود یعنی از ۱۷ بیت اول به عنوان نت آیدی (Net ID) استفاده می کنیم و از ۱۷ به بعد تا ۳۲ که ۱۵ بیت باقی می ماند را برای هاست هایمان باقی می گذاریم.

 پس سابنت مسک (Subnet Mask) برای این دامنه های بدون کلاس (Classless)  می‌شود:

 0 . 128 . 255 .255

عدد ۱۲۸هم اگر دقت کنید چون فقط یک بیت از اکتت سوم برای نت آیدی (Net ID) استفاده شده که ارزش آن همان ۱۲۸ است، بدست آمده است.

رنج شبکه دامنه های بدون کلاس (Classless)  

چون ۱۵ بیت در قسمت هاست داریم، ۲ – ۲۱۵ ، عددی معادل ۳۲،۷۶۶ را می دهد که این تعداد هاست را می توان درون این شبکه استفاده کرد و رنج آن به این صورت است:

۲۵۵ . ۱۲۷ .۰ ۱۲۱  –  0 . 0 . 0 . 121

در این رنج دامنه های بدون کلاس (Classless) ، اعداد ۱۲۱ و ۰ دو تا اکتت اول هستند که اگر به نت آیدی (Net ID) دقت کنید، این دو قسمت، ثابت است. در اکتت سوم نیز ۱۲۸ ثابت است پس بقیه بیت ها را محاسبه می کنیم.

 اگر همه بیت ها، روشن باشد در نهایت عدد ۱۲۷ را به ما می‌دهد پس بین ۰ تا ۱۲۷ را می توانیم به عنوان رنج شبکه استفاده کنیم.

پس رنج شبکه های بعدی به ترتیب می شود:

 255 . 255 .0 . 121 – ۰ . ۱۲۸ . ۰ .۱۲۱

 255 . 127 . 1 .121 – ۰ . ۰ . ۱ .۱۲۱

چون رنج اکتت سوم پر شد، می آید سراغ اکتت دوم آنجا را تغییر می دهد و همین جور تا بینهایت می رود تا این کلاس پر بشود و جا نداشته باشد.

تفاوت سابتنینگ و سوپر نتینگ

 به تکنیکی که از قسمت نت آیدی (Net ID) کم کردیم و به  هاست آیدی (Host ID) دادیم، سابنتینگ می‌گویند و به تکنیکی که از قسمت هاست کم کردیم و به نت آیدی (Net ID) اضافه کردیم و سوپرنتینگ می گویند.

ارزش بیت ها در آدرس شبکه

دامنه بدون کلاس

 در تصویر بالا، ارزش دسیمال بیت هایی که در مثال های قبل محاسبه کردیم را می بینید. همانطور که می بینید ارزش بیت ها از سمت راست به چپ ۱۲۸ ، ۶۴ ، ۳۲ ، ۱۶ ، ۸ ، ۴ ، ۲ و ۱ است وقتی که این ها در سابنت مسک (Subnet Mask) استفاده می شوند، جمع آنها به اینصورت محاسبه می شود:

اگر در سابنت مسک، درهر اکتتی فقط اولین بیت از سمت چپ روشن باشد، شما همان ۱۲۸ را دارید.

اگر دو اکتت روشن باشد، ۱۲۸ بعلاوه ۶۴ برابر ۱۹۲ است.

اگر سه اکتت روشن باشد، جمع ۱۲۸ و ۶۴ و ۳۲ که می شود ۲۲۴.

اگر چهار اکتت روشن باشد، جمع ۱۲۸ و ۶۴ و ۳۲ و ۱۶ که می شود ۲۴۰ .

و به همین ترتیب الا آخر همانند تصویر بالا.

این دو سری اعداد را به ذهنتان بسپارید. یک  سری، اعداد ۱۲۸ ، ۶۴ ، ۳۲ ، ۱۶ ، ۸ ، ۴ ، ۲ و ۱ یک  سری هم اعداد ۱۲۸، ۱۹۲ ،۲۲۴ ،۲۴۰ ،۲۴۸ ،۲۵۲ ، ۲۵۴ و ۲۵۵ است. این ۸ عدد، اگر در ذهنتان باقی بماند هر وقت که یک پرفیکس را به شما می دهند، به راحتی سابنت مسک (Subnet Mask) آن را محاسبه می کنید.

سابنت مسک (Subnet Mask) چگونه از روی پرفیکس محاسبه می شود؟

فرض کنید آی پی آدرس شبکه ای ۲۲/۰ . ۱ . ۱۶۸ .۱۹۲ باشد.

اکتت اول که ۸ بیت است. اکتت دوم ۸ بیت دیگر به آن اضافه می‌شود که جمعا می شود ۱۶ بیت و اکتت سوم ۸ بیت دیگر اضافه می‌شود که جمعا می شود ۲۴ بیت.

پس عدد ۲۲ بین ۱۶ تا ۲۴ قرار دارد و در اکتت سوم است.

از ۱۶ که به سمت جلو بیاییم، عدد ۲۲، ششمین بیتی است که در اکتت سوم استفاده می شود.

 ششمین عدد در سری ۱۲۸، ۱۹۲ ،۲۲۴، ۲۴۰ ،۲۴۸ برابر ۲۵۲ است. پس اگر سابنت مسک (Subnet Mask) را بخواهیم برای این آی پی آدرس که ۲۲ است، بنویسیم، به صورت زیر می شود:

۰ . ۲۵۲ . ۲۵۵ .۲۵۵

 دو تا اکتت اول که فول است، پس دو تا ۲۵۵ داریم. اکتت سوم هم که ۲۲ را مشخص کردیم معادل ۲۵۲ است.  پس ۰ . ۲۵۲ . ۲۵۵ .۲۵۵ سابنت مسک (Subnet Mask) این آی پی آدرس است.

مثال دیگری را با هم بررسی می کنیم:

آی پی آدرس ۱۱/ ۰ . ۰ . ۱ .۱۲۶ را در نظر بگیرید. عدد ۱۱ ، سه تا از ۸ جلوتر است پس در اکتت دوم، سومین بیت می‌شود که معادل آن ۲۲۴ است.

 پس سابنت مسک (Subnet Mask) آن می شود:

 0 . 0 . 224 . 255

با همین فرمت خیلی راحت می توانید سابنت مسک (Subnet Mask) هر آی پی آدرسی در دامنه های بدون کلاس (Classless)  را محاسبه کنید. پس این دو سری عدد یعنی توان عدد ۲ بین ۱ تا ۱۲۸ و جمع این ها که از ۱۲۸ تا ۲۵۵ برای سابنت مسک (Subnet Mask) استفاده می‌شود را حتماً به ذهنتان بسپارید.

 تشخیص آی پی آدرس هایی که در یک شبکه هستند

برای درک بهتر مفهوم مسیر یابی دامنه های بدون کلاس Classless Inter-Domain Routing (CIDR) بهتر است چند آی پی آدرس را مقایسه کنیم تا تشخیص بدهیم با هم دیگر در یک شبکه هستند یا خیر؟ اگر این تمرین را خودتان خیلی خوب انجام بدهید، راحت‌تر می‌توانید مباحثی که در این جلسه آموزشی گفتیم را یاد بگیرید.

مثال اول  از دامنه های بدون کلاس (Classless)

آی پی آدرس ها:

۲۰ . ۳۲ .۱۶۸ . ۱۹۲

۵۹ . ۳۲ .۱۶۸ .۱۹۲

سابنت مسک (Subnet Mask)

 192 . 255 . 255 . 255

اولاً از روی این سابنت مسک (Subnet Mask) می توانیم متوجه شویم که پرفیکس این شبکه ها ۲۶ است. پس ۲۶ بیت اول هر جفت این آدرس ها، به عنوان نت آدرس یا نت آیدی (Net ID) در نظر گرفته شده است.

اگر به ۱۹۲ دقت کنید، دوتا بیت اول مربوط به اکتت چهارم آن است. سه اکتت که از قبل داشتیم می شود:

۸ * ۳ = ۲۴

دو تا بیت هم اضافه شده که مجموعا می شود ۲۶ بیت.

۲۴ + ۲ = ۲۶

برای اینکه تشخیص بدهیم این دو آی پی آدرس در یک شبکه هستند یا خیر، باید رنج این شبکه را محاسبه کنیم.

چون ۲۶ بیت اول ثابت هستند پس در اکتت چهارم، ۶ بیت برای هاست آیدی باقی می ماند که تعداد آدرس های شبکه به صورت  زیر  بدست می آید:

۲۶ – ۲ + ۶۲

پس رنج این آی پی آدرس در دامنه های بدون کلاس (Classless)  می شود:

 62 . 32 .168 . 192 – ۱ . ۳۲ .۱۶۸ .۱۹۲

دو آدرس بالا و پایین را با هم ببینیم که هر دو یعنی ۲۰ . ۳۲ و ۵۹ . ۳۲ بین ۱ تا ۶۹ قرار می‌گیرند پس هر دوی آن ها در یک شبکه قرار دارند.

مثال دوم  از دامنه های بدون کلاس (Classless)

دو تا شبکه ۳۲ . ۴۸ .۱۶۸ .۱۹۲ و ۵۰ . ۴۸ .۱۶۸ .۱۹۲ داریم که سابنت مسک (Subnet Mask) هر دوی آنها ۲۴۰ . ۲۵۵ . ۲۵۵ . ۲۵۵ است.

در این مثال هم سوپرنتینگ انجام شده یعنی بیت ها از قسمت  هاست آیدی (Host ID) به نت آیدی (Net ID) داده شده است.

پرفیکس این شبکه با توجه به عدد ۲۴۰ برابر ۲۸ است.

پس به صورت استاندارد اگر این دو آدرس در یک شبکه باشند یاید با توجه به شکل باینری در ۲۸ بیت اول مشترک باشند اما اگر دقت کنید می بینید که این دو آدرس فقط در ۲۷ تا بیت اول با هم مشترک هستند چون بیت بیست و هشتم آدرس بالایی صفر است و برای آدرس پایینی یک می شود. پس مشخص است که این ۲ آدرس در یک شبکه نیستند بلکه دو شبکه مجزا داریم که این آدرس ها داخل آنها است .

مثال سوم  از دامنه های بدون کلاس (Classless)

دو آی پی آدرس ۱۱۰ . ۱۴ .۱۲۶ .۱۷۲ و ۲۲ . ۳۶ .۱۲۶ .۱۷۲ با سابنت مسک (Subnet Mask) 0 . 240 . 255 .255 داریم که بازهم از تکنیک سوپر نتینگ در آنها استفاده شده است.

با توجه به سابنت مسک، پرفیکس برابر ۲۰ است یعنی اگر در یک شبکه قرار داشته باشند، در ۲۰ بیت اول قطعاً باید با هم مشترک باشند.

در مثال بالا شکل باینری را می بینید، ۲۰ بیت اول این ۲ آدرس هم با هم یکی نیست و فقط ۱۸ تا بیت اول با هم یکی است. بیت ۱۹ و ۲۰ با هم فرق دارد.

 اگر دقت کنید می بینید بیت ۲۰ ام آنها با هم فرقی ندارد ولی مهم اولین بیت است که اگر به مشکل بربخورد و یکی نباشند، حتی اگر از آن جا به بعد بیت ها با هم یکی باشد، فرقی نمی کند و باز هم دو آدرس در یک شبکه نیستند.

مثال چهارم  از دامنه های بدون کلاس (Classless)

آخرین آدرس را هم می توانید به عنوان تمرین خودتان محاسبه کنید.

آی پی آدرس ها:  22 . 196 . 212 .168 و ۸۵ . ۱۹۳ .۲۱۲ .۱۶۸

سابنت مسک (Subnet Mask) ها ۰ . ۲۵۲ .۲۵۵ .۲۵۵

ابتدا پرفیکس آنها را محاسبه کنید و با توجه به پرفیکس، ببینید که آیا در یک شبکه قرار می گیرند یا خیر؟

اگر تمرین کنید به راحتی می توانید این شبکه ها را تشخیص بدهید و در لول های بالاتر به مشکلی برنخورید.

برای کسب اطلاعات در زمینه سانترال و ویپ با ما همراه باشید...

مقالات آموزشی سانترال پاناسونیک

ویدیوهای آموزشی رایگان

ما را در اینستاگرام دنبال کنید…

درباره تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوا و سئو پی بی ایکس شاپ. در تلاشیم تا بهترین محتوای آموزشی را تولید کنیم، همراه ما باشید

دیدگاه شما درباره این مقاله چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین واتساپ

منتظر پیام شما عزیزان هستیم