کارت سانترال پاناسونیک

Showing 1–12 of 63 results

1800000 تومان

VOIP DSP Card 63 CHکارت ویپ 63 کانالافزایش تعداد کانال تلفن گویا به 30 تماس همزمانشامل 4 لایسنس IP Phoneقابل نصب بر روی سانترال های :NS500 , NS700

VOIP DSP Card 127 CHکارت ویپ 127 کانالافزایش تعداد کانال تلفن گویا به 64 تماس همزمانشامل 4 لایسنس IP Phoneقابل نصب بر روی سانترال های :NS500 , NS700

VOIP DSP Card 254 CHکارت ویپ 254 کانالافزایش تعداد کانال تلفن گویا به 64 تماس همزمانشامل 4 لایسنس IP Phoneقابل نصب بر روی سانترال های :NS500 , NS700

300000 تومان

EXP-M کارت ارتباطی به سه شلف NS520 قابل نصب بر روی سانترال NS500

SD CARD 2 GBکارت حافظه 2 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 40 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

SD CARD 8 GBکارت حافظه 8 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 200 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

SD CARD 16 GBکارت حافظه 16 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 400 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1380000 تومان

DHLC 4کارت داخلی 4 پورت هایبرید (4 داخلی هایبرید)با قابلیت راه اندازی 8 داخلی دیجیتال و 4 داخلی آنالوگ به طور همزمانقابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

DLC 8کارت داخلی 8 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1000000 تومان

DLC 16کارت داخلی 16 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

MCSLC 8کارت داخلی 8 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1150000 تومان

MCSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700