تلفن پاناسونیک TSC62 /تلفن KX-TSC62

تلفن پاناسونیک KX-TSC62

دفترچه تلفن : ذخیره نام و شماره 30 مخاطب

کالر آیدی : نمایش 30 شماره آخر لیست تماس

دارای نمایشگر تک سطری

اسپیکر دیجیتال

مقایسه