صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM50

صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM50

ظرفیت : 2 تا 6 پورت برای کارت های مختلف

تعداد کانال ها : حداکثر 64 کانال مختلف و همزمان

ضبط پیغام : 8 ساعت

مقایسه