فروشگاه

نمایش 73–84 از 240 نتیجه

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7611 تعداد خط: 1 خط تعداد گوشی بیسیم : 1 عدد توانایی تنظیم فرکانس دستگاه برای سالمندان پشتیبانی از زبان فارسی دفترچه تلفن : 100 مخاطب

تعداد گوشی های بی سیم : 1عدد تعداد خط : 1خط منشی تلفنی : ندارد حافظه دفترچه تلفن : قابلیت ذخیره سازی 100 شماره همراه با نام مخاطب قابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : با قابلیت ضبط 30 دقیقه ای پیغام مخاطبین حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7301 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه پ100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7321 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7511 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 200 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت ارسال و دریافت SMS :دارد ( در صورت پوشش مخابرات از این قابلیت برای خط متصل شده به دستگاه)

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7642 تعداد گوشی های بی سیم :2عدد (قابل افزایش تا 6 گوشی بیسیم) تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8421 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : با قابلیت ضبط 40 دقیقه ای پیغام مخاطبین حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 200 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG9311 سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : ندارد حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین