فروشگاه

نمایش 61–72 از 240 نتیجه

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6421­ تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821BX تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

940,000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6461 سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره سازی 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6511­ تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6521 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6561 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6591 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن : با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6592 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6632 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی : باقابلیت دخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6641 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

980,000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6671

دفترچه تلفن : ذخیره نام و شماره 100 مخاطب تعداد خط : 1 خط تعداد گوشی بیسیم : 1 عدد (قابل افزایش به 6 گوشی) قابلیت کنفرانس : برگزاری کنفرانس سه نفره  

1,500,000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6672 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد قابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین