فروشگاه

نمایش 193–204 از 240 نتیجه

EIO 4-PORT EXTERNAL INPUT/OUTPUT کارت 4 پورت / دارای 4 رله برای کنترل دستگاه های خارجی کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

Echo Cancellation 16-port کارت حذف اکو 16 پورت مخصوص کنفرانس، سرویس pri و ویپ کارت فرعی قابل نصب بروی 0190 قابل نصب روی سانترال های : TDA 100/200 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200  

EXT-CID / SLT CID-8 کارت کالرآیدی خطوط داخلی آنالوگ قابل نصب بر روی کارت 0173 TDA 100/200/600 TDE 100/200/600

DHLC8 کارت داخلی 8 پورت هایبرید با قابلیت راه اندازی 16 داخلی دیجیتال و 8 داخلی آنالوگ بطور همزمان 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

DLC 8 کارت داخلی 8 پورت دیجیتال با قابلیت DXDP قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDE 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP

DLC 16 کارت داخلی 16 پورت دیجیتال با قابلیت DXDP قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

SLC 8 کارت داخلی 8 پورت آنالوگ بدون کالرآیدی با قابلیت نصب کارت 0168 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDE 100/200/600

SLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200 TDA 100/200

MSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ بدون کالرآیدی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200 TDE 100/200

CSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

LCOT 16 کارت شهری 16 پورت آنالوگ بدون کالر آی دی با قابلیت نصب 2 کارت کالر آی دی 0193 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200 TDA 100/200  

CID/PAY8 CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARD کارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگ کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181 کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات) قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600