فروشگاه

Showing 193–204 of 208 results

3000000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 6110 کارت ارتباطی با شلف دوم و سوم TDA600  یا TDE600 قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

ESLC 16 کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگ بدون کالرآیدی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

MSLC 16 کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگ بدون کالرآیدی 4 پورت PFT قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

3550000 تومان

ECSLC 24 کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

2500000 تومان

ELCOT 16 کارت 16 پورت خطوط شهری آنالوگ بدون کالرآیدی با قابلیت نصب 2 عدد کارت 0193 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

4100000 تومان

ELCOT 16 کارت شهری 16 پورت آنالوگ به همراه کارت کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

2300000 تومان

کارت VOIP DSP 16 Channel ظرفیت اولیه لایسنس: 4 IP Trunk  ,  8 IP Phone ظرفیت نهایی لایسنس: 32 IP Trunk  ,  64 IP Phone قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600

8000000 تومان

کارت VOIP DSP 64 Channel ظرفیت اولیه لایسنس: 16 IP Trunk  ,  32 IP Phone ظرفیت نهایی لایسنس: 64 IP Trunk  ,  128 IP Phone قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600

950000 تومان

کارت داخلی 8 پورت آنالوگ به همراه 2 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دی قابلیت نصب کالر آی دی قابل نصب بر روی سانترال های : TES824 , TEM824  

1240000 تومان

کارت داخلی 8 پورت هایبرید به همراه 3 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دی قابلیت نصب کالر آی دی قابل نصب بر روی سانترال : TES824  

580000 تومان

DISA Card کارت افزایش 1 کاناله تلفن گویا ( دیزا ) قابل نصب بر روی سانترال های : TES824 , TEM824

195000 تومان

Caller ID Card کارت کالر آی دی با پشتیبانی از 3 خط شهری آنالوگ قابل نصب بر روی سانترال های : TES824 , TEM824