فروشگاه

Showing 145–156 of 208 results

300000 تومان

EXP-M کارت ارتباطی به سه شلف NS520 قابل نصب بر روی سانترال NS500

SD CARD 2 GBکارت حافظه 2 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 40 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

SD CARD 8 GBکارت حافظه 8 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 200 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

SD CARD 16 GBکارت حافظه 16 گیگابایتقابلیت نگهداری پیام های  صندوق صوتی ، مکالمات و ..قابلیت نگهداری پیام ها به مدت 400 ساعت

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1380000 تومان

DHLC 4کارت داخلی 4 پورت هایبرید (4 داخلی هایبرید)با قابلیت راه اندازی 8 داخلی دیجیتال و 4 داخلی آنالوگ به طور همزمانقابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

DLC 8کارت داخلی 8 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1050000 تومان

DLC 16کارت داخلی 16 پورت دیجیتالبا قابلیت DXDP

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

MCSLC 8کارت داخلی 8 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

1150000 تومان

MCSLC 16کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دیقابلیت پخش پیغام در حال انتظار

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

950000 تومان

LCOT 6کارت شهری 6 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700

230000 تومان

PRI 30/E1 کارت 30 کانال دیجیتال قابل نصب بر روی سانترال های NS500 , NS700

L-Power / PSU-Lمنبع تغذیه نوع Lتوان 279 واتقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 200/600TDA 200/600