دانلود نرم افزار سانترال

دانلود نرم افزار های برنامه ریزی سانترال پاناسونیک و فایل های آپگرید

دانلود نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

دانلود فایل پرایویت و فایل های ارتقا ورژن سانترال های پاناسونیک

دانلود فایل PDF مقالات پی بی ایکس شاپ

دانلود فایل PDF محصولات

کارت سانترال KX-TDA0410 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۴۱۰

LINK CARD

کارت لینک

جهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکه

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0470 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۴۷۰

IP-EXT16

کارت 16 پورت داخلی تحت شبکه سری NT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

 

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0484 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۴۸۴

IP-GW 4

کارت 4 کانال ترانک تحت شبکه

جهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکه

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

 

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0194 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۹۴

ESVM 4

کارت صندوق صوتی 4 کانال

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0192 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۹۲

ESVM 2

کارت صندوق صوتی 2 کانال

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0189 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۸۹

CID/PAY8

CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARD

کارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگ

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181

کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات)

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0143 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۴۳

CSIF 4

کارت 4 پورت دکت

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

اطلاعات بیشتر

کارت سانترال KX-TDA0144 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۱۴۴

CSIF 8

کارت 8 پورت دکت

قابل نصب بر روی ستانترال های :

TDA 100/200/600

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

اطلاعات بیشتر