دانلود نرم افزار سانترال

دانلود نرم افزار های برنامه ریزی سانترال پاناسونیک و فایل های آپگرید

دانلود نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

دانلود فایل پرایویت و فایل های ارتقا ورژن سانترال های پاناسونیک

دانلود نرم افزار

دانلود فایل PDF مقالات پی بی ایکس شاپ

دانلود فایل PDF محصولات

تلفن بی سیم پاناسونیک TG3531 / تلفن KX-TG3531

تلفن بی سیم پاناسونیک TG3531

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6411 / تلفن KX-TG6411

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6411

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6412 / تلفن KX-TG6412

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6412

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7301 / تلفن KX-TG7301

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7301

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه پ100 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7321 / تلفن KX-TG7321

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7321

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF380 / تلفن KX-TGF380

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF380

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد

تعداد خط :1 خط

لیست سیاه : تا 250 شماره

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF372 / تلفن KX-TGF372

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF372

تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد)

تعداد خط :1 خط

لیست سیاه : تا 250 شماره

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF352N / تلفن KX-TG352N

تلفن بیسیم پاناسونیک TGF352N

تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد

تعداد خط :1 خط

حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین

قابلیت کنفرانس : دارد

اطلاعات بیشتر