فروشگاه

نمایش 217–228 از 240 نتیجه

3,170,000 تومان

MCSLC 24 کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP

1,650,000 تومان

CLCOT8 کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نصب کارت 1186 حداکثر ظرفیت با نصب کارت 1186 : 16 پورت آنالوگ 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP

1,880,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 1180 کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP  

3,250,000 تومان

BUS-M کارت اصلی ارتباطی / کارت لینک قابلیت نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

3,400,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 6110 کارت ارتباطی با شلف دوم و سوم TDA600  یا TDE600 قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

ESLC 16 کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگ بدون کالرآیدی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

MSLC 16 کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگ بدون کالرآیدی 4 پورت PFT قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

3,350,000 تومان

ECSLC 24 کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

2,670,000 تومان

ELCOT 16 کارت 16 پورت خطوط شهری آنالوگ بدون کالرآیدی با قابلیت نصب 2 عدد کارت 0193 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600

5,200,000 تومان

ELCOT 16 کارت شهری 16 پورت آنالوگ به همراه کارت کالر آی دی 4 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 600 TDA 600

3,150,000 تومان

کارت VOIP DSP 16 Channel ظرفیت اولیه لایسنس: 4 IP Trunk  ,  8 IP Phone ظرفیت نهایی لایسنس: 32 IP Trunk  ,  64 IP Phone قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600

9,000,000 تومان

کارت VOIP DSP 64 Channel ظرفیت اولیه لایسنس: 16 IP Trunk  ,  32 IP Phone ظرفیت نهایی لایسنس: 64 IP Trunk  ,  128 IP Phone قابل نصب بر روی سانترال های : TDE 100/200/600