فروشگاه

نمایش 205–216 از 240 نتیجه

CID/PAY8 CALLER ID 8-PORT/PAY TONE CARD کارت کالرآیدی 8 پورت خطوط شهری آنالوگ کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت های 0180 و 0181 کارت کالرآیدی و پی تون (سیگنال محاسبه گر هزینه مکالمات) قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

1,080,000 تومان

OPB3 کارت آپشنال با قابلیت نصب 3 کارت فرعی قابلیت نصب کارت تلفن گویا ، صندوق صوتی ، در بازکن و ... قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

1,880,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت آپشن ( OPB3 ) کارت MSG 4 پخش پیغام تلفن گویا برای 4 تماس همزمان قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

700,000 تومان

ESVM 2 کارت صندوق صوتی 2 کانال کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

ESVM 4 کارت صندوق صوتی 4 کانال کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

1,740,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی MPR کارت مودم جهت دسترسی از راه دور قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

2,380,000 تومان

PRI 23 کارت خطوط دیجیتال 23 کانال قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

LINK CARD کارت لینک جهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکه قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP

IP-EXT16 کارت 16 پورت داخلی تحت شبکه سری NT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP  

IP-GW 4 کارت 4 کانال ترانک تحت شبکه جهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکه قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP  

13,700,000 تومان

IP-GW 16 کارت ترانک تحت شبکه 16 کانال قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

2,290,000 تومان

MCSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP