سانترال پاناسونیک TDA100dbp / سانترال KX-TDA100DBP

8,800,000 تومان

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100DBP

ظرفیت اولیه : 8 خط شهری، 8 خط داخلی دیجیتال ،24 خط داخلی آنالوگ

حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورت

حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 176 داخلی

تلفن گویا

سانترال پانا سونیک TDA100dbp
سانترال پاناسونیک TDA100dbp / سانترال KX-TDA100DBP

8,800,000 تومان

مقایسه