کارت سانترال TDA0173 پاناسونیک / کارت سانترال KX-TDA0173 / کارت SLC8

SLC 8

کارت داخلی 8 پورت آنالوگ

بدون کالرآیدی

با قابلیت نصب کارت 0168

2 پورت PFT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100/200/600

TDE 100/200/600

مقایسه