نمایش 25–36 از 45 نتیجه

ESVM 4 کارت صندوق صوتی 4 کانال کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 0190 قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600

1,700,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی MPR کارت مودم جهت دسترسی از راه دور قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

3,370,000 تومان

PRI 23 کارت خطوط دیجیتال 23 کانال قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

LINK CARD کارت لینک جهت ارتباط با سانترال بر روی بستر شبکه قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP

IP-EXT16 کارت 16 پورت داخلی تحت شبکه سری NT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP  

IP-GW 4 کارت 4 کانال ترانک تحت شبکه جهت ارتباط بین دو دستگاه سانترال بر روی بستر شبکه قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100/200/600 TDA 100D/100DBA/100DBP  

13,700,000 تومان

IP-GW 16 کارت ترانک تحت شبکه 16 کانال قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP TDE 100/200/600 TDA 100/200/600

2,290,000 تومان

MCSLC 16 کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP

2,980,000 تومان

MCSLC 24 کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW) 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP

1,670,000 تومان

CLCOT8 کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابلیت نصب کارت 1186 حداکثر ظرفیت با نصب کارت 1186 : 16 پورت آنالوگ 2 پورت PFT قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP

1,900,000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 1180 کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دی قابل نصب بر روی سانترال های : TDA 100D/100DBA/100DBP  

3,100,000 تومان

BUS-M کارت اصلی ارتباطی / کارت لینک قابلیت نصب بر روی سانترال های : TDA 600 TDE 600