فروشگاه

Showing 61–72 of 208 results

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8421 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : با قابلیت ضبط 40 دقیقه ای پیغام مخاطبین حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 200 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG9311 سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط منشی تلفنی : ندارد حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9331 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد حالت آماده به کار : 264 ساعت  

تلفن بیسیم پاناسونیک TG9341 تعداد گوشی های بی سیم :1عدد (قابل افزایش تا 6 گوشی بیسیم) تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9361 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت برگزاری کنفرانس : دارد حالت آماده به کار : 144 ساعت

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TG9385 تعداد گوشی های بی سیم : 1عدد تعداد خط : 2خط منشی تلفنی : با قابلیت ضبط 40 دقیقه ای پیغام مخاطبین حافظه دفترچه تلفن : با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

1780000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک مدل TG9581B تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :2 خط منشی تلفنی : با قابلیت ضبط 60 دقیقه ای پیغام مخاطبین برای هر دو خط تلفن حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 3000 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGB210 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC410 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

590000 تومان

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC412 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد) تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد(سه نفره)

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC420 تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TGC422 تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد تعداد خط :1 خط حافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120 شماره و نام مخاطبین قابلیت کنفرانس : دارد