فروشگاه

نمایش 61–72 از 205 نتایج

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6641تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تعداد گوشی های بی سیم : 1عددتعداد خط : 1خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن : قابلیت ذخیره سازی 100 شماره همراه با نام مخاطبقابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7301تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه پ100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7321تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7511تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 200 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت ارسال و دریافت SMS :دارد ( در صورت پوشش مخابرات از این قابلیت برای خط متصل شده به دستگاه)

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG7642تعداد گوشی های بی سیم :2عدد (قابل افزایش تا 6 گوشی بیسیم)تعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7531تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 120 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG9311سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9331تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردحالت آماده به کار : 264 ساعت 

تلفن بیسیم پاناسونیک TG9341تعداد گوشی های بی سیم :1عدد (قابل افزایش تا 6 گوشی بیسیم)تعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9361تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت برگزاری کنفرانس : داردحالت آماده به کار : 144 ساعت