تلفن بیسیم پاناسونیک TG3661jxتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد(قابلیت اجرای کنفرانس 4 نفره)

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG3712تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد (قابل ارتقا تا 6 عدد)تعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 500 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3721تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : ندارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG4772تعداد گوشی های بی سیم :2 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد)تعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5511تعداد گوشی های بی سیم :1 عدد (قابل افزایش تا 6 عدد)تعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6411تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6412تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6461سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ذخیره سازی 20 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6521تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6561تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین

تلفن بیسیم پاناسونیک TG6591تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن : با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت منشی تلفنی : با قابلیت ذخیره نموندن 20 دقیقه ای پیغام مخاطبین