فروشگاه

Showing 193–204 of 208 results

3100000 تومان

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 6110کارت ارتباطی با شلف دوم و سوم TDA600  یا TDE600قابل نصب بر روی سانترال های :TDE 600TDA 600

ESLC 16کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگبدون کالرآیدی4 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 600TDE 600

MSLC 16کارت 16 پورت خطوط داخلی آنالوگبدون کالرآیدی4 پورت PFTقابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)قابل نصب بر روی سانترال های :TDA 600TDE 600

3850000 تومان

ECSLC 24کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی4 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 600TDA 600

2500000 تومان

ELCOT 16کارت 16 پورت خطوط شهری آنالوگبدون کالرآیدیبا قابلیت نصب 2 عدد کارت 01934 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDA 600TDE 600

4200000 تومان

ELCOT 16کارت شهری 16 پورت آنالوگبه همراه کارت کالر آی دی4 پورت PFTقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 600TDA 600

2300000 تومان

کارت VOIP DSP 16 Channelظرفیت اولیه لایسنس:4 IP Trunk  ,  8 IP Phoneظرفیت نهایی لایسنس:32 IP Trunk  ,  64 IP Phoneقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600

8000000 تومان

کارت VOIP DSP 64 Channelظرفیت اولیه لایسنس:16 IP Trunk  ,  32 IP Phoneظرفیت نهایی لایسنس:64 IP Trunk  ,  128 IP Phoneقابل نصب بر روی سانترال های :TDE 100/200/600

980000 تومان

کارت داخلی 8 پورت آنالوگ به همراه2 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دیقابلیت نصب کالر آی دیقابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824 

1300000 تومان

کارت داخلی 8 پورت هایبرید به همراه3 پورت شهری آنالوگ ورودی  بدون کالر آی دیقابلیت نصب کالر آی دیقابل نصب بر روی سانترال :TES824 

600000 تومان

DISA Cardکارت افزایش 1 کاناله تلفن گویا ( دیزا )قابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824

200000 تومان

Caller ID Cardکارت کالر آی دی با پشتیبانی از 3 خط شهری آنالوگقابل نصب بر روی سانترال های :TES824 , TEM824