کارت سانترال KX-TE82491 کارت دیزا سانترال ۸۲۴

DISA Card

کارت افزایش 1 کاناله تلفن گویا ( دیزا )

قابل نصب بر روی سانترال های :

TES824 , TEM824

مقایسه