کارت سانترال KX-TDA1186

کارت فرعی قابل نصب بر روی کارت 1180

کارت شهری 8 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP