کارت سانترال KX-TDA1178

MCSLC 24

کارت داخلی 24 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابلیت پخش پیغام در حال انتظار

2 پورت PFT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200