کارت سانترال KX-TDA1176

10000 تومان

MCSLC 16

کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی

قابلیت نشانگر پیغام در انتظار (MW)

2 پورت PFT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

کارت سانترال KX-TDA1176

10000 تومان