کارت سانترال KX-TDA0290 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۲۹۰

2300000 تومان

PRI 23

کارت خطوط دیجیتال 23 کانال

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDA 100D/100DBA/100DBP

TDE 100/200/600

TDA 100/200/600

کارت سانترال KX-TDA0290 پاناسونیک / کارت سانترال ۰۲۹۰

2300000 تومان

مقایسه