کارت سانترال KX-TDA0177

CSLC 16

کارت داخلی 16 پورت آنالوگ با کالر آی دی

2 پورت PFT

قابل نصب بر روی سانترال های :

TDE 100/200/600

TDA 100/200/600