کارت سانترال KX-NS5290

PRI 30/E1
کارت 30 کانال دیجیتال

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700