کارت سانترال KX-NS5290

PRI 30/E1

کارت 30 کانال دیجیتال PRI

قابل نصب بر روی سانترال های :

NS500 , NS700