کارت سانترال KX-NS5130

300000 تومان

EXP-M
کارت ارتباطی به سه شلف NS520
قابل نصب بر روی سانترال
NS500

کارت سانترال KX-NS5130

300000 تومان

مقایسه