کارت سانترال KX-NS5130

EXP-M

کارت ارتباطی به سه شلف NS520

قابل نصب بر روی سانترال :

NS500