باکس سانترال پاناسونیک

نمایش یک نتیجه

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 96 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 192 داخلیتلفن گویا

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA200ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 128 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 256 داخلیتلفن گویا

مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA600ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و داخلیحداکثر ظرفیت خطوط شهری : 640 پورتحداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 1280 داخلیتلفن گویا