صندوق صوتی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM200ظرفیت : 24 پورتتعداد کانال ها : حداکثر 1024 کانال مختلف و همزمانضبط پیغام :1000 ساعت

صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM50ظرفیت : 2 تا 6 پورت برای کارت های مختلفتعداد کانال ها : حداکثر 64 کانال مختلف و همزمانضبط پیغام : 8 ساعت

کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM204دارای 4 پورت برای راه اندازی 4 کانال همزمان صندوق صوتیقابلیت ضبط پیغام تا 1000 ساعت0 تا 24 پورت

کارت صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVM502دارای 2 پورت برای راه اندازی 2 کانال همزمان صندوق صوتیقابلیت ضبط پیغام تا 8 ساعت