معرفی تلفن رومیزی پاناسونیک

تلفن های روميزی پاناسونيک تلفن هايی هستند که خطوط مخابراتی آنالوگ ، آنها را پشتيبانی می کند. درواقع آنها همان تلفن های آنالوگ باسيم يا بيسيمی هستند که همه ما آنها را ديده ايم.
استفاده از تلفن های روميزی آنالوگ براي منزل بسيار مقرون به صرفه است زيرا براي کارآيي کم مناسب است. همچنين در سازمان ها و ادارت براي داخلي های سانترال پاناسونيک مثل کارشناسی نيز استفاده می شود زيرا نياز آنها با اين تلفن ها برطرف می شود.
در واقع می توان گفت داخلي های اداراتي که با توجه به موقعيت کاريشان ، استفاده چنداني از امکانات تلفن نمی کنند هدف تلفن های آنالوگ هستند. افرادي که تعداد تماس پايينی دارند يا کارمندانی که به صفحه نمايش بزرگ احتياج ندارند يا مديريت تماس و کليد های حافظه تلفن به کارشان نمی آيد کاربران مناسبی براي تلفن هاي روميزي آنالوگ هستند.
تنوع و گوناگونی در اين تلفن ها قدرت انتخاب به کاربرانش داده و آنها مي توانند با توجه به نيازشان خريدي درست انجام دهند.

تلفن بیسیم پاناسونیک TG3811تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7341تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 20 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRS110تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن :ذخیره 300 شماره به همراه نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG2360jتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 16 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2361jxتعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 16 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک TG2511سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : نداردحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2521تعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 20 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3722تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : با قابلیت ضبط 18 دقیقه ای پیغام مخاطبینحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3812تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 50 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821BXتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطمنشی تلفنی : داردحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821BXتعداد گوشی های بی سیم :1 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : دارد

تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6672تعداد گوشی های بی سیم :2 عددتعداد خط :1 خطحافظه دفترچه تلفن :با حافظه 100 شماره و نام مخاطبینقابلیت کنفرانس : داردقابلیت منشی تلفنی :با قابلیت ذخیره نمودن 18 دقیقه ای پیغام مخاطبین